Sản Phẩm Hồng Sâm

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp 15 củ (150g/củ) – SDHDKS08

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 150g (15 Củ/Hộp Sắt)  THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên thân

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp 30 củ (37.5g/củ) – SDHDKS07

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (Loại Trung /Hộp Sắt) THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên thân

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp 50 củ (600g/hộp) – SDHDKS06

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (50 Củ /Hộp Sắt) THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên thân

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp 30 củ (600g/hộp) – SDHDKS05

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (30 Củ /Hộp Sắt) THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên thân

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp 20 củ (600g/hộp) – SDHDKS04

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (20 Củ /Hộp Sắt) THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên thân

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp củ nhỏ 600g – SDHDKS03

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (Loại Nhỏ /Hộp Sắt)   THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên