Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp củ nhỏ 600g – SDHDKS03

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (Loại Nhỏ /Hộp Sắt)   THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên more »

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp củ trung 600g – SDHDKS02

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (Loại Trung /Hộp Sắt)   THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên more »

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 6 tuổi – loại hộp củ to 600g – SDHDKS01

Hồng Sâm Củ Khô 6 Tuổi Lượng Sâm 600g (Loại Trung /Hộp Sắt) THÔNG TIN SẢN PHẨM Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ còn dưới 15%, rồi được ép khô, lúc này tinh chất bột của củ sâm sẽ được cô đặc lại nên thân more »

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 5 tuổi loại trung – loại hộp 20-30 củ (300g/hộp) – SDHDKG06

Hồng Sâm Củ Khô 5 Tuổi Loại Trung - Lượng Sâm (300g/20-30 Củ/Hộp Giấy Vuông)   THÔNG TIN SẢN PHẨM Các Loại Hồng Sâm Củ Khô 5 tuổi Hồng sâm củ khô 5 tuổi loại trung lượng sâm (300g/20-30củ/hộp giấy vuông) Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ more »

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 5 tuổi loại nhỏ – loại hộp > 30 củ (300g/hộp) – SDHDKG05

Hồng Sâm Củ Khô 5 Tuổi Loại Nhỏ - Lượng Sâm (300g/>30 Củ/Hộp Giấy Vuông)   THÔNG TIN SẢN PHẨM Các Loại Hồng Sâm Củ Khô 5 tuổi Hồng sâm củ khô 5 tuổi loại nhỏ lượng sâm (300g/>30củ/hộp giấy vuông) Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần nước chỉ more »

Sâm đỏ củ khô Hàn Quốc 5 tuổi loại to – loại hộp <20 củ (300g/hộp) – SDHDKG04

Hồng Sâm Củ Khô 5 Tuổi Loại To - Lượng Sâm (300g/Dưới 20 Củ/Hộp Giấy Vuông)   THÔNG TIN SẢN PHẨM Các Loại Hồng Sâm Củ Khô 5 tuổi Hồng sâm củ khô 5 tuổi loại to lượng sâm (300g/dưới 20 củ/hộp giấy vuông) Hồng sâm (củ khô) là Nhân sâm tươi đã được lựa chọn loại tốt nhất, sau đó đem hấp chưng cách thủy cho đến khi thành phần more »

Sâm Đỏ Hàn Quốc – Sâm Đỏ Cao Cấp – Sâm Đỏ Nhập Khẩu